Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Likwidacja Barier Architektonicznych

Dostosowanie ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ                                                                                                                                          

Umowa nr PPA/000038/05/D                

zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji

 Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie,     

al. Jana Pawła II nr 13                                                                                      

w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna. 

              A                                                                                  

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH LUB                                                                    

INFORMACYJNO -KOMUNIKACYJNYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU

 TERYTORIALNEGO LUB ICH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

                                                                                                  

Termin realizacji projektu:                  od 24.07.2023 r.                  do   30.09.2024 r.                                                        

Dofinansowanie z PFRON:                              39 408,00 zł                                                                                                                                                                                                      

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania obejmuje:            

w ramach dostępności architektonicznej :                                                                                            

wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich                                                                                                   

wykonanie drzwi umożliwiających wejście osobom niepełnosprawnym i na wózkach inwalidzkich                

wykonanie i remont łazienki przystosowanej do potzreb osób niepełnosprawnych                                  

remont Sali głównej Biura Obsługi Mieszkańca                                                                                                  

stworzenie i wyposażenie stanowisk pracy                                                                                           

w ramach dostępności informacyjno - komunikacyjnej:                                                                                   

wykonanie tablic informacyjnych ułatwiających orientacje w budynku urzędu, zapisy dokonane w języku Brailla

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • Informacja
    Utworzono dnia 09.02.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki