Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Parkowa 4, 95-080 Tuszyn

 

Ogłoszenie o przetargu

                                     Burmistrz Miasta Tuszyna

                                               O G Ł A S Z A

 

                                  w dniu  30 maja  2018r. o godz. 1015 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie ul. Parkowa 4 przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych przy ulicy:

          Żeromińskiej 18D w Kruszowie. Pomieszczenie gospodarcze o ogólnej pow. użytkowej  53,00m2 znajduje się na działce  nr 135/12 obręb  Kruszów – gmina Tuszyn. Cena wywoławcza za 1m2 pow. użytkowej pomieszczenia  gospodarczego  wynosi 0,60 z plus należny podatek VAT. Postąpienie nie może być niższe niż 0,50 zł  za 1 m2 pow. użytkowej.

                        Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w wysokości  50,00 zł (słownie : pięćdziesiąt  złotych ) gotówką   w kasie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie ul. Parkowa 4  do dnia  29 maja 2018r. do godz. 15ºº  lub przelewem na konto  nr 33 1240 3451 1111 0000 3031 6375. W przypadku dokonania zapłaty  przelewem kwota wadium winna wpłynąć na rachunek Zakładu do dnia 29 maja 2018r. Pomieszczenie gospodarcze można oglądać w dniu 29 maja  2018r. w godz.      w godz. 1000-1200 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Koszty nakładów koniecznych i ulepszeń pomieszczenia gospodarczego ponosi  wygrywający przetarg  bez prawa  dochodzenia  ich zwrotu  od Gminy Tuszyn.  Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan pomieszczenia gospodarczego. W pomieszczeniu gospodarczym wyklucza się możliwość prowadzenia działalności gospodarczej  niezgodnej z przepisami prawa lub szczególnie uciążliwej dla współlokatorów. Umowę najmu należy podpisać          w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu pod rygorem odstąpienia przez ZGM od zawarcia umowy najmu oraz przepadku wpłaconego wadium.  Przed przystąpieniem do przetargu należy się zapoznać z Regulaminem Przetargu ustalonym przez  Burmistrza Miasta  Tuszyna  (Zarządzenie nr 62/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. ), który znajduje się na stronie  internetowej  www.zgmtuszyn.naszzgm.pl

Bliższych informacji udziela ZGM w Tuszynie ul.  Parkowa 4 . tel.  42  232            - 13-87 lub 42 614-31-97.

 

 

    Tuszyn,  dnia  16 maja 2018r.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu

Utworzono dnia 21.05.2018, 10:05

Informacje

Liczba wyświetleń: 1365
Utworzono dnia: 21.05.2018
Dokument wprowadził:
Zielinski Grzegorz
Dokument opublikował:
Grzegorz Zielinski
Dokument wytworzył:
Cholewa Teresa
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Historia publikacji

  • 21.05.2018 10:05, Grzegorz Zielinski
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o przetargu
  • 21.05.2018 10:04, Grzegorz Zielinski
    Dodanie strony: Ogłoszenie o przetargu